Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in 2022

De Eerste Kamer heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen, dat de uitkering van het ouderschapsverlof regelt in Nederland. Dit betekent dat vanaf 2 augustus 2022 werknemers maanden betaald ouderschapsverlof kunnen krijgen. Vanaf deze datum kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor de medewerkers die het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof willen opnemen.

9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar van een kind

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof in de vorm van een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Dit moet dan wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Het voordeel van deze tegemoetkoming, is dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en daarin een weg te vinden die het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie.

Betaald ouderschapsverlof: kinderen die geboren zijn vóór de invoering van de wet

Wanneer een kind geboren is voordat de wet wordt ingevoerd, kunnen sommige ouders toch gebruik maken van de nieuwe regeling. Voorwaarde is dat het kind op het moment dat de wet ingaat jonger is dan 1 jaar. Daarnaast is het noodzakelijk dat de ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Dit is 26 maal de arbeidsduur per week.

Wanneer een kind bijvoorbeeld 6 maanden oud is op het moment dat de wet ingaat, heeft hij nog 6 maanden tot het kind 1 jaar wordt en heeft dus 6 maanden recht op de uitkering.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Wanneer er sprake is van adoptie- of pleegouderschap, dan is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt uitsluitend voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.