Hoe gebruik je apps voor personeelsinformatie op een zinvolle manier?

naar Hoe gebruik je apps voor personeelsinformatie op een zinvolle manier?

65% van de kleine en middelgrote organisaties gebruikt een app voor de administratie van personeelsinformatie. De meest gebruikte softwareservice is die voor het registreren van verlof en verzuim. Zo’n 56% van de organisaties in het MKB gebruikt een dergelijke (cloud-)softwareoplossing. Maar wat kun je meer met personeelsinformatie dan alleen registreren?

 “Data om beslissingen vooraf te ondersteunen, niet enkel om ze achteraf te controleren”

Van personeelsadministratie naar bedrijfsinformatie

Heb je alle gegevens van jouw personeel netjes bij elkaar? Vraag je je soms af wat je met die gegevens kunt doen? Het scala aan mogelijkheden is breed, maar wat is voor jouw organisatie zinvol? En hoe maak je van informatie, kennis en inzicht? En hoe verbetert dat de sfeer en interne communicatie?

Van de planning van bezettingsgraad …   

Voor veel dagelijkse processen rondom verlof & verzuim en inroostering is het inzetten van inzichtelijke en visuele informatie vanzelfsprekend;

  • Je weet dat volgende week een drukke week is.
  • 1 medewerker is ziek, 1 is er op vakantie, een ander werkt die week alleen ‘s ochtends.
  • Met een handig overzicht van de aanwezigen zet je een krappe, maar haalbare planning in elkaar.
  • Iedereen is ingeroosterd, dan vraagt een andere medewerker op het laatste moment verlof aan.
  • Jij of een manager ziet direct dat de bezettingsgraad te laag wordt als het verlof goedgekeurd wordt, de medewerker zelf ziet dat ook in aan de hand van een visueel verlofoverzicht.
  • Medewerkers zullen bij het aanvragen van verlof zelf in de gaten gaan houden hoeveel collega’s afwezig zijn in de door hen gewenste verlofperiode.
  • Op die manier maakt de HR-applicatie de communicatie makkelijker en kun jij beslissingen direct uitleggen aan de hand van (visuele) overzichten. En dat is belangrijk voor een goede sfeer.

 “Wat kan 32% van de organisaties met 1 centrale HR-applicatie meer dan jij?
Bijna een derde van de kleine en middelgrote organisaties gebruikt een centrale oplossing voor alle HR-processen.”

… tot ontwikkeling van personeel en organisatie

Voor inzicht in de ontwikkeling van jouw organisatie en jouw personeel biedt een centrale HR-oplossing interessante mogelijkheden. Snel inzicht in gewerkte en geregistreerde uren per project, of inspelen op de kwaliteiten en ambities van personeel? Door gegevens in 1 centrale HR-oplossing te registreren heb je toegang tot dergelijke informatie.

Waarom zou ik dat willen? Blik op de toekomst!

Ondernemers en organisaties krijgen te maken met een ‘werknemersmarkt’, het wordt een grotere uitdaging om goed personeel te vinden, aan te nemen en te behouden. Werknemerstevredenheid hangt van een aantal factoren af; basisvoorwaarden, interne communicatie en organisatie, (door)groeimogelijkheden. Om de verwachtingen omtrent deze factoren te managen is kwalitatieve informatie van groot belang. Binnen een centraal personeelsinformatiesysteem kan dat.

Werknemers verwachten een professionele, goed georganiseerde werkomgeving, waarin dagelijkse werkzaamheden goed geregeld zijn, informatie snel en makkelijk te vinden is, beslissingen onderbouwd worden en een toekomstbeeld geschetst en waargemaakt wordt.

Personeelsinformatie is van/voor de hele organisatie van belang

Op basis van de juiste personeelsgegevens neem je de juiste mensen aan om jouw team te versterken, zorg je dat jouw personeel goed geïnformeerd wordt en kun je rekening houden met de kwaliteiten en ambities die intern aanwezig zijn. En daar profiteer je als ondernemer ook van. Gemotiveerde en betrokken werknemers, talent dat zich binnen jouw organisatie wil en kan ontwikkelen en goede planning en indeling van medewerkers naar de kwaliteiten die per afdeling of project gevraagd worden. 

Meer informatie over ons personeelsinformatiesysteem?