Compleet personeelssysteem voor € 3,60 per medewerker per maand

Gesprekscyclus

Om alles rond de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken goed te regelen en voor te bereiden, biedt Apployed de functionaliteit Gesprekscyclus. Binnen het personeelssysteem kun je dit eenvoudig plannen en beheren. De Gesprekscyclus maakt het volgende mogelijk:

 • Formulieren aanmaken
 • Gesprekken plannen met medewerkers
 • Formulieren invullen
 • Historie opslaan

De complete cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Formulier voor functioneringsgesprek

Voordat het functioneringsgesprek plaatsvindt, kunnen medewerkers (en managers) de vragen en thema’s behandelen die in het gesprek aan bod komen. Zo wordt het functioneringsgesprek goed voorbereid. Na afloop kan een manager het gesprek aanvullen, eventueel een beoordeling geven en het gesprek ter accordering aanbieden aan de medewerkers

Een voorbeeldformulier voor functioneringsgesprekken

Gebruik ons standaard gespreksformulier (te vinden in ons HR softwarepakket) of voeg zelf (per functiesoort) een gespreksformulier toe.

De beoordelingsformulieren binnen het personeelsdossier

De gesprekshistorie en beoordelingscyclus zijn in Apployed standaard onderdeel van het personeelsdossier. Dat komt van pas wanneer je terug wilt lezen wat er eerder is besproken met een medewerker. Ook voor minder leuke HR-zaken is zo’n compleet dossier goed om te hebben. Wanneer een ontslagprocedure noodzakelijk is, heb je een volledige historie van de gesprekken nodig, ter ondersteuning van jouw besluit.

  Stuur mij meer informatie per e-mail

  Verbeter de gegevens van en processen rond de medewerker.
  Probeer Apployed nu gratis

  Eerst rondkijken in Apployed? Vul het formulier in en ontvang direct jouw inloggegevens voor de demo-omgeving.