Veranderingen voor HR in 2023

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, staan er voor HR verschillende wetswijzigingen voor de deur. In dit artikel lees je wat er gaat veranderen.

Verhogingen per 1 januari 2023

 • Het minimumloon stijgt met 10,15%.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer.
 • De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt naar € 2,15 per dag.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) stijgt naar 3% voor de eerste € 400.000,- van de loonsom.
 • De subsidiepot voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM) wordt verhoogd met 7,5 miljoen euro.
 • De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar en 10 maanden.
 • De arbeidskorting stijgt naar maximaal € 5.052,-.

Rapporteren over diversiteit in topfuncties

Er komt een rapportageverplichting over genderdiversiteit binnen bedrijven. Het doel hiervan is het creëren van meer balans in de verhouding tussen mannen en vrouwen in de (sub)top van grote bedrijven.

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers dienen streefcijfers voor genderdiversiteit op te stellen met een bijbehorend plan van aanpak, en deze te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad (SER), die deze informatie jaarlijks publiceert. Vóór oktober 2023 dient het rapport ingediend te worden over het boekjaar 2022.

Overige punten:

 • De Gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups komt te vervallen, omdat dit te weinig werd gebruikt.
 • Voor de 30-procentegeling dient een keuze gemaakt te worden. Zo kunnen werkgevers kiezen voor het vergoeden van de extraterritoriale kosten, zoals huisvestingskosten en levensonderhoud, op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit doe je aan de hand van declaraties. De andere optie is het vergoeden op basis van de 30-procentregeling. Deze keuze vindt plaats in het eerste loontijdvak van 2023 en geldt voor de rest van het jaar.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2023

Bijhouden CO2-uitstoot

Organisaties met meer dan 100 medewerkers dienen vanaf 1 juli de zakelijke CO2-uitstoot van hun medewerkers bij te houden, waarbij het woon/werkverkeer een belangrijke rol speelt. In de registratie dient het volgende te worden opgenomen:

 • Aantal gereisde kilometers
 • Het gebruikte vervoersmiddel
 • Gekozen brandstof

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent aan de hand van deze informatie de daadwerkelijke CO2-uitstoot. Ook deze gegevens zullen openbaar gemaakt worden. De gegevens dienen voor de eerste keer uiterlijk te worden aangeleverd op 30 juni 2024.

Nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld tot 1 juli 2023.

Mogelijke ontwikkelingen

Wellicht volgen er later in 2023 nog enkele nieuwe wetten en plannen, waaronder:

 • Wet werken waar je wilt, waarin het recht om te kunnen thuiswerken wordt vastgelegd.
 • Wet gelijke kansen bij werving en selectie, waarbij organisaties met meer dan 25 medewerkers dienen vast te leggen hoe zij te werk gaan om een vacature te vervullen en discriminatie in het proces voorkomen. Dit gaat om interne en externa vacatures en om stageplaatsen.
 • Nationaal plan seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarin o.a. wet- en regelgeving wordt opgenomen voor respectvolle omgang met elkaar.