Kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in ziekte- en re-integratiekosten van werknemers

Wanneer medewerkers ziek zijn en starten met de re-integratie, wordt er een actieve houding verwacht van de werkgever. Hoewel er voor grotere werkgevers verschillende mogelijkheden zijn om dit te realiseren, is dit voor de kleine werkgever soms wat lastig. Voor hen zijn er minder mogelijkheden om een werknemer op een verantwoorde wijze weer aan het werk te krijgen, wat kan leiden tot knelpunten. De re-integratieverplichting, gecombineerd met de doorbetaling van het loon tijdens ziekte, vormen een zware last voor deze werkgevers. De overheid komt hen nu tegemoet in het doorbetalen van de loonkosten.

De kosten van de arbeidsongeschiktheid worden voor verlaagd voor de werkgevers. Momenteel betaalt elke werkgever evenveel premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds): de WIA/WAO. Vanaf volgend jaar (1 januari 2022) verandert dit. De premie zal dan afhankelijk worden van de loonsom. Een kleine werkgever zal dan een lagere premie betalen dan grotere werkgevers. Onder een kleine werkgever wordt verstaan: Tot en met een loonsom van 25x het gemiddelde premieplichtige loon, per medewerker per jaar. In 2022 zal de bovengrens bij een loonsom van 880.000 euro liggen.