STAP-budget: een betere positie op de arbeidsmarkt

Het kabinet wil de positie van werknemers op de arbeidsmarkt verbeteren en komt daarom met een scholingsbudget vanuit de overheid. Het zogenoemde STAP-budget (Subsidie stimulering arbeidsmarktpositie) kan per 1 maart 2022 worden aangevraagd door werknemers. Ook niet-werkenden kunnen een budget voor opleiding en ontwikkeling ontvangen, maar er dient wel sprake te zijn van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

De aanvraag kan binnenkort online worden ingediend, via een website van het UWV. Daarnaast is DUO bezig met het ontwikkelen van een scholingsregister, waarin goedgekeurde scholingsactiviteiten zijn opgenomen.

De regeling start nog niet volledig in maart. Zo komt er nog een optie om een budget aan te vragen voor meerjarige scholing of erkenning van verworven competenties. Ook zou er een mogelijkheid komen om het STAP-budget te combineren met bijdragen van derden, waarbij er sprake is van cofinanciering. Het is echter niet toegestaan om het STAP-budget te combineren met studiefinanciering. Naar verwachting volgen de aanvullende onderdelen van de regeling per 1 januari 2023.

Jaarlijks kunnen minimaal 200.000 mensen gebruikmaken van het STAP-budget, om verder te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Het gaat in dit geval om een bedrag van € 1.000,-, inclusief btw. Wanneer het bedrag hoger uitvalt, dan dient dit zelf te worden bijgelegd (mogelijk via de werkgever of een A&O-fonds). Het budget is zowel te gebruiken voor cursussen, trainingen en opleidingen.

Verschil STAP-budget en fiscale aftrekmogelijkheid inkomstenbelasting voor scholing

Het STAP-budget gaat de fiscale aftrekmogelijkheid in de aangifte inkomstenbelasting voor scholing vervangen, die per 1 januari 2022 eindigt. Het doel hiervan is dat het STAP-budget meer mensen zal bereiken en aanspreken, waaronder de de praktisch opgeleiden en de mensen met een laag inkomen. Het zou het blijven leren en investeren in je eigen ontwikkeling stimuleren.

Het verschil met de fiscale aftrekmogelijkheid en het STAP-budget is dat het STAP-budget vooraf wordt aangevraagd. Het UWV betaalt dit voorschot volledig aan de opleider. Dit zorgt voor de aanvrager voor meer financiële ruimte, doordat hij het niet zelf hoeft voor te schieten. Ook is er geen eigen bijdrage vereist.