Uitbreiding informatieverplichting werkgever: bij indiensttreding moet er meer duidelijk worden gemaakt

Wanneer een medewerker in dienst treedt, dan dient hij op de hoogte te worden gesteld van bepaalde informatie. Om welke informatie dit gaat, staat vastgesteld in de wet. Denk bijvoorbeeld om de functie van de medewerker, het moment van indiensttreding, de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak. Ook moet de medewerker weten of hij gaat deelnemen aan een pensioenregeling.

Hier zal in 2022 meer informatie aan worden toegevoegd, zoals:

  • Het opleidingsbeleid
  • Pauzes
  • Dagelijkse en wekelijkse rusttijden
  • De procedure bij het beĆ«indigen van de arbeidsovereenkomst
  • Termijnen waarbinnen in beroep kan worden gegaan bij ontslag
  • De verplichting om bij elke wijziging in de arbeidsrelatie een document te verstrekken aan de medewerker.


Deze nieuwe administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat de medewerker meer informatie bevestigt krijgt op papier. Doen zij dit niet, dan volgt er een boete. Daarom wordt aangeraden om gebruik te maken van sjablonen, om zo tijd te besparen.