Vanaf 2022: verboden te roken in bedrijven en omliggend terrein

In 2022 zullen ook de laatste rookruimtes worden gesloten. Dit is besproken tijdens Prinsjesdag. Hoewel dit al op de planning stond, is het besluit nu met een jaar vervroegd. Ook wordt het in de wet opgenomen. Tot nu toe waren de rookruimtes al gesloten in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen, de sport- en cultuursector. Niet alleen binnen, maar ook het omliggende terrein. In het nieuwe jaar zal ook het bedrijfsleven zich hierop aan moeten sluiten.

Rookpauzes mogen nu al van werknemers worden afgenomen. Dit dient wel zorgvuldig te gebeuren, omdat een werkgever instructierecht heeft: hij mag zelf bepalen welke regels, werkwijzen en procedures er gelden, zo lang deze redelijk zijn. Hieronder vallen ook regels over het wel of niet roken onder werktijd, zo lang de werkgever zich houdt aan de wet.

Omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek, zijn er wetten geformuleerd die het verbieden om te roken op werk- en pauzeplekken. Dit is dus binnen in het bedrijfspand (inclusief hallen, trappen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines, vergaderzaken en magazijnen), maar ook op het omliggende terrein en in de bedrijfsauto.

De werkgever moet het rookverbod duidelijk aangeven, bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes en stickers. Daarnaast dient het ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Houdt een medewerker zich hier niet aan? Dan riskeert de werkgever een boete van € 600,- op de eerste overtreding. Dit kan aardig oplopen. Een vierde overtreding kost namelijk al € 4.500,-.