Zomervakantie en corona – Mogen mijn medewerkers op vakantie?

De zomerse dagen brengen jouw medewerkers wellicht al in vakantiesferen. Misschien hoor je al iemand over vakanties naar het buitenland. Toch doe je er goed aan om jouw medewerkers vooraf te informeren over mogelijke risico’s en consequenties die hieraan verbonden zijn.

Steeds meer landen kleuren geel. Toch vormen gebieden met een geel reisadvies nog steeds een licht risico. Daarom wordt ook hier van de medewerker verwacht de maatregelen van het te bezoeken land en van Nederland na te leven. Wanneer hij op vakantie ziek wordt, meldt hij zich ziek en geeft zijn verpleegadres door voor de arbo-arts. Vakantiedagen kunnen met een doktersverklaring worden omgezet in ziektedagen.

Een gebied met een oranje reisadvies heeft meer gevolgen en wordt streng afgeraden. Als de medewerker ziek wordt, in quarantaine moet of niet op tijd naar huis kan, heeft hij in de meeste gevallen geen recht op loon.

Ook bij terugkeer uit een risicogebied gaat de medewerker preventief 10 dagen in quarantaine. Deze periode kan verkort worden wanneer de medewerker zich op dag 5 laat testen. Wanneer hij vanuit huis kan werken, behoudt hij gedurende de quarantaineperiode het recht op doorbetaling. Zo niet, dan verliest hij dit recht.

Afreizen naar een gebied met een rood reisadvies is op dit moment niet mogelijk. Bovenal dient de medewerker er rekening mee te houden dat een code geel of oranje kan veranderen in een zorgelijkere gradatie.

Op Nederlandwereldwijd.nl staat een actueel overzicht van het reisadvies per land.