Digitale personeelsdossiers voor dagelijks gebruik

Een digitaal personeelsdossier bevat relevante informatie omtrent werknemers. In een elektronisch personeelsdossier kun je het bijhouden van processen rond werknemers automatiseren. De verzuimfrequentie kun je eenvoudig inzichtelijk maken op basis van de dagelijkse gegevens van aan- en afwezigheid van medewerkers. Door algemene contractgegevens (uren/fte’s) uit je personeelssysteem te combineren met het daadwerkelijke verzuim, bouw je dit onderdeel van het personeelsdossier digitaal op. Het doorgeven van verlof en verzuim kan via Self Service.

Welke contractuele en fiscale gegevens bewaar je in een personeelsdossier?

Een arbeidsovereenkomst zit uiteraard in het personeelsdossier (dit kan eenvoudig gegenereerd en aangehecht worden in Apployed), een kopie van een identiteitsbewijs (ook dit kan in Apployed) en het BSN bewaar je ook.

Wet Poortwachter – reïntegratiedossiers

In Apployed kun je de gegevens rond een traject van reïntegratie bijhouden. Belangrijk zijn vooral de contactmomenten met verschillende partijen en de opbouw van een goed dossier.

Beveiligen van online digitale dossiers

Werken met (gevoelige) persoonsgegevens moet aan eisen voldoen. Het bewaren van personeelsgegevens doe je veilig in Apployed. Voor het gebruik van gegevens blijf je natuurlijk zelf verantwoordelijk, maar wij maken het makkelijker om het goed en efficiënt te doen.

“Vragen beantwoorden en gesprekken voeren op basis van een kloppend personeelsdossier”

Naar het personeelsdossier